زيان هاي قليان:
بر خلاف تصور جامعه، ‌دود منتشره از قليان حاوي مقادير بيشماري از مواد سمي است و ‌نيکوتين حاصل از دود قليان مانند سيگار و ساير مواد دخاني اعتياد آور است .
و مصرف کننده قليان در هر وعده مصرف 50 تا 200 پک مي زند و هر پک حاوي 15 درصد تا يک ليتر دود است.
مصرف قليان در هر وعده معادل با مصرف 100 نخ سيگار است و مونواکسيد كربن موجود در دود قليان در مقايسه با سيگار به مراتب بيشتر و اثرات آن چه براي مصرف کننده و چه براي افراد در معرض دود آن، فراتر از سيگار است .
با فرض جذب بخشي از نيكوتين موجود در دود قليان در اثر عبور آن از آب، مصرف‌ كنندگان قليان با استنشاق مقادير بسيار زيادتر دود جهت رسيدن به آستانه ارضاء، تماس بيشتري با مقادير زياد مواد شيميايي سرطان‌زا و گازهاي خطرناك مانند منواكسيد كربن دارند و اين موضوع مصرف‌ كنندگان قليان و اطرافيان آنها را كه در مواجهه با دود تحميلي آن قرار دارند همچون مصرف‌ كنندگان سيگار به انواع سرطان‌ها، بيماري‌هاي قلبي عروقي، تنفسي و اثرات سوء در هنگام بارداري مبتلا خواهد ساخت.
همچنين چاقي هاي شکمي يکي از عوارض شايع مصرف قليان است که عامل و تشديد کننده بسياري از بيماري ها مثل ديابت، فشار خون بالا و برخي بيماريهاي ديگر است.

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان طبس

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-25 9:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ