مضرات مصرف قند وشکر
امروزه متاسفانه شاهد افزایش روز افزون مصرف قند و محصولات شیرین هستیم. به تـدریج کـه ذائقـه ي مـردم بـه غذاهاي شیرین عادت می کند، کارخانجات مواد غذایی نیز روز به روز، محصولات شیرین تري بــه بــازار روانه مـی کنند و این سیکل معیوب، پیوسته در حال چرخش است. بر اساس گزارش طرح جامع مطالعات الگوي مصرف مـواد غذایی خانوار در سال 79-81 که توسط انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور انجام شد سرانه مصرف مـواد قندي در کشور 59 گرم است که حدود 8/1 درصد انرژي دریافتی را در بر می گیرد. عادت کردن بـه ذائقـه شـیرین که به طورمعمول از همان کودکی رخ می دهد، عوارض جسمانی متعددي نظیر اضافه وزن، دیابت، بیماري قلبـی و آرتریت را در سنین بالاتر به دنبال خواهد داشت. قند و ترکیبات حاوي قند، کالري زیـادي بـراي بـدن تـامین مـی کنند؛ اما متاسفانه فاقد مواد مغذي لازم براي ما هستند؛ بنابراین باید سهم ناچیزي از انـرژي دریـافتی روزانـه مـا را تشکیل دهند. به طور کلی قندها گروهی از مواد انرژي زا هستند که هر گرم آن ها 4 کیلوکـالري انـرژي تولیـد مـی کنـد و ماننـد چربی ها در صورتی که بیش از میزان مورد نیاز مصرف شوند باعث اضافه وزن، چاقی، افزایش فشـارخون و افـزایش چربی خون که همگی از عوامل موثر در بروز بیماري هاي قلبی عروقی هستند، می شوند. به علاوه مصرف زیاد مـواد قندي سبب ایجاد پوسیدگی دندان به ویژه در کودکان می شود. باید سعی شود تا حد امکان مصـرف ایـن گـروه در برنامه غذایی کاهش یابد. در بسیاري از مطالعات مصرف زیاد قند و شکر با افزایش شیوع بعضی از سرطان ها مرتبط شناخته شده است. از سوي دیگر مصرف زیاد قندهاي ساده به علت تحریک ترشح انسولین موجب افت قند خون شده که خود منجربه تمایل بیشتر به مصرف قندهاي ساده و متعاقب آن افزایش انرژي دریافتی و اضافه وزن و چاقی می شود. با توجه به مضرات مصرف مازاد مواد قندي در سلامت توصیه می شود کمتر از 10% از انرژي روزانه از قندهاي ساده تامین شود به عنوان مثال شخصی که روزانه 2000 کالري انرژي دریافت می کند می تواند کمتر از 200 کـالري آن را (حدود 50 گرم) از قند و شکر دریافت کند.

 به منظــور کــاهش مصرف قند و شکر در برنامه غذایی روزانه پیروي از توصیه هاي زیر می تواند موثر باشد.

  1- در مصرف مواد قندي خصوصا" قندهاي ساده مثل شیرینی، شکلات، مربا، عسل و شربت ها حد اعتدال را رعایت کنید.
2- به جاي استفاده از قند و شکر در مصرف چاي، از خرما، توت خشـک، انجیـر خشـک و سـایر خشـکبار اسـتفاده نمایید.
3-
از چاشنی هاي مختلف به جاي شیرین کننده ها براي خوش طعم کردن غذا استفاده کنید.
4-
آب و دوغ را جایگزین انواع نوشابه، آب میوه هاي مصنوعی و شربت ها کنید.
5-
جهت آگاهی از میزان شکر و مواد غذایی آماده به برچسب روي بسته بندي آن ها توجه کنید.
6-
خرید انواع شیرینی، کلوچه و شکلات را محدود و منحصر به مناسبت هاي خاص کنید.
7-
در هنگام پخت و تهیه غذا مقدار شکر را کاهش دهید.
8-
مصرف میوه ها و سبزي هاي تازه را در برنامه خود افزایش دهید تا علاوه بر بهره منـدي از طعـم شـیرینی مـواد مغذي لازم نیز از این راه تامین شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                                                                                                                                         
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-14 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به واحد غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد
استفاه از مطالب باذکر منبع بلامانع است