امروزه باتغییرات سریع وشگرف اجتماعی ناشی  ازروندتوسعه وبویژه افزایش سن جمعیت،سهم بیماریهای غیرواگیرمانندبیماریهای قلبی وعروقی وسرطانهاازمیزان مرگ  وبارمالی ناشی ازمشکلات سلامت باسرعت  چشمگیری روبه فزونی است. مهمترین این بیماریهااغلب عوامل زمینه سازی دارندکه درصورت مواجه به موقع وموثرباآنهامیتوان ازبروزچندبیماری غیرواگیرپیشگیری نمود. تحرک بدنی ناکافی،مصرف دخانیات،آلاینده های محیطی،تغذیه ناسالم وپرفشاری خون ازآنجمله اند. همچنین درمان این بیماریهادرمراحل ابتدایی تروپیش ازاینکه به عوارض ناتوان کننده ختم شوند،اثرچشمگیری برحفظ سلامت مردم دارد. براساس آمارهای جهانی بیماریهای غیرواگیردرحال حاضرمسئول بیش از 53 % باربیماریهابوده وانتظارمیرودتاسال 2020 عامل سببی 60 % باربیماریهاو 73 % تمام مواردمرگ باشندکه 80 % مرگ ناشی از بیماریهای غیرواگیردرکشورهای درحال توسعه رخ خواهندداد. پیش بینی می شوداین میزان درکشورمانیزچنین الگویی داشته وبیش از 76 % کل باربیماریهابه این نوع ازبیماریهااختصاص یابد. مقابله باهمه گیری بیماریهای غیرواگیروعوامل خطرآنها،نیازمندفرهنگ سازی در جهت اجتناب از عوامل خطر این بیماریها ست .

مهمترین عوامل خطر این بیماریها
تحرک بدنی ناکافی
مصرف الکل
مصرف نمک
مصرف دخانیات  
ابتلا به پرفشاری خون
چاقی
 می باشد . بنابراین جهت مقابله با این بیماریها لازم است در شیوه زندگی خود تجدید نظر کرده و روش سالم زیستن را بیاموزیم . ما در این سایت درنظر داریم با اشاعه شیوه سالم زیستن و گوشزد کردن عوامل خطر بیماری ها با بیان مصادیق و ارائه الگو هایی در جهت کم کردن و ترک رقتارهایی که بالقوه باعث ایجاد عوامل خطر می شوند رهنمون راهی باشیم به سوی پیشگیری از این بیماری ها . 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-3 10:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به واحد غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد
استفاه از مطالب باذکر منبع بلامانع است